Gatelangs (Orginal Oljemaleri)

Gatelangs (Orginal Oljemaleri 33×40 cm)

Du ser han der ute.

På lager

«Gatelangs» er en del av utstillingen Nord i landet og finnes som orginalt oljemaleri, håndcolourert Digigraphie og som kunstkort.